تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

طرح تولید انواع غذاهای نیمه آماده | مشاوره طرح توجیهی و امکان سنجی

هدف از اجررویال بیز مورد بررسی ، ایجاد یک واحد صنعتی در زمینه تولید انواع غذای آماده مصرف از گوشت حیوانات حلال گوشت که به موجب آن تولید انواع غذای آماده مصرف از گوشت حیوانات حلال گوشت به ظرفیت سالانه ۱۰۰۰ تن صورت میپذیرد
به طوری که ۴۰۰ کیلوگرم انواع ناگت در یک ساعت و در یک شیفت کاری ۸ ساعته و ۳۰۰ روز کاری تولید میگردد.هدف از اجررویال بیز مورد بررسی ، ایجاد یک واحد صنعتی در زمینه تولید
انواع غذای آماده مصرف از گوشت حیوانات حلال گوشت که به موجب آن تولید ان واع غذای آماده مصرف از گوشت حیوانات حلال گوشت به ظرفیت سالانه ۱۰۰۰ تن صورت میپذیرد به طوری که ۴۰۰ کیلوگرم انواع ناگت در یک ساعت و در یک شیفت کاری ۸ ساعته و ۳۰۰ روز کاری تولید میگردد.
این طرح با محوریت صنعت دارای کد آیسیک ۱۵۱۱۱۷۱۰ ، ۱۵۱۳۱۶۶۰ ، ۱۵۱۳۲۲۱۰ و با گرایش صنایع غذایی است.

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید انواع غذاهای نیمه آماده

طرفيت سالانه طرح : ۱۰۰۰ تن
میزان سرمایه ثابت : ۲ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلي : ۳۵ %
دوره برگشت سرمايه : ۳ سال
سرمایه در گردش طرح : ۲۰۰ میلیون تومان
مساحت زمین (مترمربع) : ۴۰۰۰ مترمربع

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع غذایی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

  • ۲۷ام فروردین ۱۳۹۷
  • بیز