تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان در کشورهای عربی

به گزارش رویال بیز، امشب هلال ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای رؤیت نشد و این کشورها فردا چهارشنبه را آخرین روز ماه شعبان اعلام کردند.

کمیته رؤیت هلال ماه وزارت اوقات و امور اسلامی قطر اعلام کرد که روز پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.

همچنین
کمیته استهلال وزارت اوقاف و امور دینی سلطنت عمان اعلام کرد که فردا
چهارشنبه آخرین روز ماه شعبان و پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.

دیوان وقف سنی عراق نیز روز پنجنشبه را اولین روز ماه مبارک رمضان علام کرد.

بحرین،
اردن، مصر، فلسطین، یمن، کویت، مصر و عربستان نیز فردا چهارشنبه را آخرین
روز ماه شعبان و پنجشنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

  • ۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بیز